Hvem er vi?

LAR-Nett Norge (LNN) er en landsdekkende brukerorganisasjon for oss i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi har administrasjon i Tønsberg, og fungerende daglig leder Dag Myhre har kontorer her. Alle i LNN er i LAR eller har lang egenerfaring i det å være i LAR.

Styret består av:

Styreleder:           Kjersti Bratlien
Nestleder:            Herman A. Steffensen
Styremedlem:     Cathrin Larsen
Styremedlem:     Signe Wiik
Varamedlem:      Alice Stensland

Vår historie

Bakgrunnen for etableringen av LAR-Nett Norge var blant annet det negative bildet vi følte mange har av oss LAR-brukere.

Vi ønsker å gi LAR-brukere et ansikt, vise at vi er ressurssterke, og at vi er noe mer enn bare tidligere rusmisbrukere. Vi KAN og vi VIL!!

Vi har et demokratisk valgt styre bestående av brukere fra Vestfold,  og Oppland. Kjersti Bratlien er styreleder og Signe Wiik er nestleder. Alle våre aktive medarbeidere er selv i LAR (med unntak av organisasjonssekretæren),eller har lang egenerfaring med å være i LAR. Vi ønsker å få med oss flere engasjerte brukere, og har lokalkontor/kontaktpersoner i Bergen, Tønsberg, Kongsberg, Asker, Dokka, Trondheim, Larvik,Hamar  og Gjøvik. Vi ønsker å ha kontaktpersoner over hele landet. Har du lyst til å engasjere deg i LNN, ta kontakt. Vi hjelper deg i gang. To ganger i året arrangerer vi weekendsamlinger der leder/nestledere/styremedlemmer/kontaktpersoner fra lokallagene møtes for å utvikle organisasjonen videre i fellesskap.
For å få innflytelse på hvordan LAR som behandlingstilbud skal utvikle seg i Norge, er det viktig at vi samler oss!

Da brukermedvirkning har vært i fokus de siste årene, så vi behovet for å danne en egen brukerforening som taler vår sak. Hittil har det ofte vært enkeltpersoner, eller RIO, som har blitt plukket ut til å uttale seg på våre vegne. Dette har vi endret på ved å danne en nasjonal brukerforening.

Legemiddelassistert rehabilitering er ganske nytt her i Norge. Det er viktig at vi som vet hvordan det er å motta denne behandlingen blir tatt med på råd om hvordan den videre utviklingen skal være.

Vi har som mål å bevisstgjøre LAR-brukere deres muligheter og rettigheter i det norske LAR-systemet. LAR-Nett Norge skal jobbe for å sikre brukernes rettigheter og påvirke de avgjørelser som fattes i det politiske og faglige miljøet som omhandler LAR.

For å gjøre denne jobben, og for å etablere en handlekraftig organisasjon, trenger vi flere engasjerte medlemmer. Pr.31.12.2016 hadde vi 2300 medlemmer i LAR-Nett Norge, og 12 lokalavdelinger rundt om i landet. Noen har egne kontor og tilbyr aktiviteter til brukerne, mens andre jobber med å komme i gang. Dette har vi fått til sammen! Vi har hatt en utrolig vekst i de årene vi har holdt på, men trenger fortsatt nye medlemmer. Det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg slik at vi får en mulighet til å påvirke de beslutninger, faglige og politiske som omhandler vår hverdag.

Medlemskap i LAR-Nett Norge er gratis, og vi er partipolitisk uavhengig. Hovedmedlemmer vil gratis motta «LARposten», vårt eget fagtidsskrift tre til fire ganger i året. Vi oppfordrer støttemedlemmer til å bidra med det de kan.