Lokalavdelinger

LAR-Nett Norge har mange lokalkontorer rundt om i Norge. Du kan velge ditt lokalkontor på listen under ved å trykke på stednavnet.

Er du interessert i å være kontaktperson for LAR-Nett Norge i ditt distrikt så ta gjerne kontakt med oss her.

Tønsberg

LAR-Nett Norge – Tønsberg/Vestfold

Kontaktperson: Dag Myhre – 95 78 13 32
Epostadresse: dag.myhre@larnett.no

Postadresse: P.B. 1206 Trudvang, 3105 TØNSBERG
Besøksadresse: Stensarmen 3A, 3112 Tønsberg
Kontortelefon: Hverdager mellom 10.00 – 16.00
Ring oss, så ringer vi tilbake: 95 78 13 32

Larvik

LAR-Nett Norge – Larvik

Kontaktperson Cathrin Larsen
tlf: 46 89 35 34
epost: cathrin@larnett.no

Bergen

LAR-Nett Norge – Bergen/Hordaland

Kontaktperson: Herman A. Steffensen
Mobil:95 02 11 57
epost: herman@larnett.no

Kontakperson : Alice Stensland
Mobil 98 34 18 05

Kontaktperson: Gro E. Westblikk

Mobil 99 10 47 45

Kontaktperson: Monica Anderson

Mobil 93 09 77 88

Oslo

LAR-Nett Oslo

Kontakt administrasjonen
Telefon: 99 12 41 90

Dokka

LAR-Nett Norge – Dokka/Oppland

Kontaktperson: Cecilie Slåttvik
tlf: 41 25 48 58
e-post: cslaatvik@larnett.no

Asker

LAR-Nett Norge – Asker/Akershus

Kontaktperson: Kirsti Lie
Tlf: 47 26 62 22
E-post: kirsti.lie2@larnett.no

Nord-Trøndelag

LAR-Nett Norge – Nord-Trøndelag

Kontakt administrasjonen
Mobil 991 24 190
E-post: post@larnett.no

Stord

LAR-Nett Norge – Stord

Kontakt administrasjonen
Mobil 991 24 190
E-post: post@larnett.no

Stavanger

Lar-Nett Norge Stavanger

Kontakt adm.
mobil 99 12 41 90

Trondheim

LAR-Nett Norge avd. Trondheim

Kontakt administrasjonen
Mobil 991 24 190
E-post: post@larnett.no

Hamar

LAR-Nett Norge avd. HAMAR

Kontaktperson : Signe Wiik

Tlf. 90 52 43 72

Mail : signe.wiik@larnett.no

Kontor tid : Hver torsdag kl. 13.00-15.00 på Barmsenteret.